Fritids

Fritidshemmet ska ligga i samma lokaler som skolan. Personalen i skolan fortsätter att arbeta i fritidshemmet efter skoldagens slut, vilket gör att personalen kan koppla verksamheten till det som hänt under skoldagen. Personalen kommer på detta sätt också att känna eleverna väl och veta hur man ger dem lärorika och utvecklande eftermiddagar. All kontinuerlig pedagogisk planering för skola och fritids sker gemensamt. Fritidshemmet kommer att satsa mycket på den sociala utvecklingen och använda leken och barnens intressen för att hjälpa barnen att utvecklas så långt som möjligt.  Vi kommer också att ha aktiviteter i form av ridning, bad, dans m.m. Självklart kommer det att finnas möjlighet att ha kalas för våra elever i skolans lokaler!
 

Lärande hos oss


I vår skola utgår vi från elevens sätt att ta in information och lära sig saker. Självklart följer vi läroplanen och vi anpassar miljön så att det blir en så effektiv och rolig inlärning som möjligt för våra elever. Vi kommer att ha små klasser med möjlighet till enskild undervisning när det behövs. Vi utgår från elevernas styrkor för att hitta rätt väg in till lärandet. Hos oss är personalen det absolut viktigaste verktyget för att ditt barn ska komma så långt som möjligt. Lärarna handplockas, men även övriga pedagoger som jobbar hos oss kommer att ha specialkompetens för att kunna ge våra elever största möjliga förutsättningar.